Organisatie

Stichting Wijkteams Arnhem bestaat inmiddels ruim 7 jaar, waarvan ruim 5 jaar als een zelfstandige stichting. Wijkteams Arnhem voert in opdracht van de gemeente de Wmo, Jeugdwet, wet op de Schulddienstverlening en een deel van de Participatiewet uit. In 2021 is een doorontwikkeling van de organisatie in gang gezet. De mogelijke impact wordt in dit hoofdstuk bij de verschillende onderdelen toegelicht.

Kies uit de onderstaande subonderwerpen